Tel: +27 12 345-5750

e-mail: admin@eltexelec.co.za